ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
ریال160,000
1 سال
ریال160,000
1 سال
ریال160,000
1 سال
.com
ریال3,480,000
1 سال
ریال3,480,000
1 سال
ریال3,480,000
1 سال
.net
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
.org
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
.info
ریال4,420,000
1 سال
ریال4,420,000
1 سال
ریال4,420,000
1 سال
.me
ریال4,940,000
1 سال
ریال4,940,000
1 سال
ریال4,940,000
1 سال
.co
ریال7,800,000
1 سال
ریال7,800,000
1 سال
ریال7,800,000
1 سال
.ae
ریال10,920,000
1 سال
ریال10,920,000
1 سال
ریال10,920,000
1 سال
.am
ریال9,360,000
1 سال
ریال9,360,000
1 سال
ریال9,360,000
1 سال
.ac.ir
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
.co.ir
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
.gov.ir
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
.id.ir
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
.net.ir
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
.org.ir
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
.sch.ir
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
ریال150,000
1 سال
.app
ریال4,940,000
1 سال
ریال4,940,000
1 سال
ریال4,940,000
1 سال
.art
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
.asia
ریال4,160,000
1 سال
ریال4,160,000
1 سال
ریال4,160,000
1 سال
.bio
ریال17,680,000
1 سال
ریال17,680,000
1 سال
ریال17,680,000
1 سال
.biz
ریال4,160,000
1 سال
ریال4,160,000
1 سال
ریال4,160,000
1 سال
.cc
ریال3,380,000
1 سال
ریال3,380,000
1 سال
ریال3,380,000
1 سال
.center
ریال6,500,000
1 سال
ریال6,500,000
1 سال
ریال6,500,000
1 سال
.ceo
ریال27,560,000
1 سال
ریال27,560,000
1 سال
ریال27,560,000
1 سال
.city
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
.click
ریال3,900,000
1 سال
ریال3,900,000
1 سال
ریال3,900,000
1 سال
.clinic
ریال13,000,000
1 سال
ریال13,000,000
1 سال
ریال13,000,000
1 سال
.club
ریال4,420,000
1 سال
ریال4,420,000
1 سال
ریال4,420,000
1 سال
.cn
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
.co.com
ریال7,800,000
1 سال
ریال7,800,000
1 سال
ریال7,800,000
1 سال
.co.uk
ریال2,860,000
1 سال
ریال2,860,000
1 سال
ریال2,860,000
1 سال
.company
ریال2,860,000
1 سال
ریال2,860,000
1 سال
ریال2,860,000
1 سال
.de
ریال2,860,000
1 سال
ریال2,860,000
1 سال
ریال2,860,000
1 سال
.design
ریال13,000,000
1 سال
ریال13,000,000
1 سال
ریال13,000,000
1 سال
.download
ریال9,880,000
1 سال
ریال9,880,000
1 سال
ریال9,880,000
1 سال
.energy
ریال26,780,000
1 سال
ریال26,780,000
1 سال
ریال26,780,000
1 سال
.es
ریال2,860,000
1 سال
ریال2,860,000
1 سال
ریال2,860,000
1 سال
.eu
ریال2,600,000
1 سال
ریال2,600,000
1 سال
ریال2,600,000
1 سال
.fr
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
.host
ریال24,700,000
1 سال
ریال24,700,000
1 سال
ریال24,700,000
1 سال
.in
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
.io
ریال11,700,000
1 سال
ریال11,700,000
1 سال
ریال11,700,000
1 سال
.it
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
.mobi
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
.name
ریال3,120,000
1 سال
ریال3,120,000
1 سال
ریال3,120,000
1 سال
.news
ریال6,240,000
1 سال
ریال6,240,000
1 سال
ریال6,240,000
1 سال
.online
ریال10,140,000
1 سال
ریال10,140,000
1 سال
ریال10,140,000
1 سال
.plus
ریال7,800,000
1 سال
ریال7,800,000
1 سال
ریال7,800,000
1 سال
.pro
ریال4,940,000
1 سال
ریال4,940,000
1 سال
ریال4,940,000
1 سال
.shop
ریال8,580,000
1 سال
ریال8,580,000
1 سال
ریال8,580,000
1 سال
.store
ریال15,860,000
1 سال
ریال15,860,000
1 سال
ریال15,860,000
1 سال
.tech
ریال14,040,000
1 سال
ریال14,040,000
1 سال
ریال14,040,000
1 سال
.tel
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
.toys
ریال13,000,000
1 سال
ریال13,000,000
1 سال
ریال13,000,000
1 سال
.tv
ریال8,840,000
1 سال
ریال8,840,000
1 سال
ریال8,840,000
1 سال
.uk
ریال2,860,000
1 سال
ریال2,860,000
1 سال
ریال2,860,000
1 سال
.us
ریال3,120,000
1 سال
ریال3,120,000
1 سال
ریال3,120,000
1 سال
.vip
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
ریال5,200,000
1 سال
.vision
ریال8,060,000
1 سال
ریال8,060,000
1 سال
ریال8,060,000
1 سال
.ws
ریال6,760,000
1 سال
ریال6,760,000
1 سال
ریال6,760,000
1 سال
.xyz
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
ریال3,640,000
1 سال
.zone
ریال10,140,000
1 سال
ریال10,140,000
1 سال
ریال10,140,000
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده